تخصص های ما در حوزه مالیاتی

تخصص های ما در حوزه مالیاتی

تخصص های ما در حوزه مالیاتی

مهمترین تخصص ها ما در زمینه مالیاتی به شرح ذیل میباشد:

1- تراکنش های بانکی ( توسط کارشناسان رسمی و خبره)

 

2-اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

 

3- لایحه نویسی ( توسط کارشناسان رسمی و خبره)

 

4-خدمات تحریر دفاتر قانونی

 

5-پیگیری پرونده های مالیاتی، دفاع و لایحه نویسی ( توسط کارشناسان رسمی و خبره)

 

6- تنظیم گزارش مالیات حقوق پرسنل
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.