حوزه حقوقی

تخصص های ما در حوزه حقوقی

مهمترین خدمات حقوقی تخصصی مجموعه مهراب خوانی شامل: 1- داوری تخصصصی در زمینه کسب و کارهای اینترنتی2- مشاوره تخصصی در زمینه جرائم اینترنتی3- مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه راه اندازی کسب و کار اینترنتی و استارت آپ ها4- نوشتن قراردادهای ...