مدارک و شرایط لازم برای اینماد

مدارک و شرایط لازم برای اینماد

مدارک و شرایط لازم برای اینماد

برای اخذ ای نماد باید ابتدا دسته بندی حقیقی و حقوقی را جدا کرد که در پائین توضیحات در این خصوص ارائه میگردد:

 

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- روزنامه رسمی شرکت

2- اساسنامه شرکت

3- اطلاعات هویتی مدیر عامل ( کارت ملی و شناسنامه)

4- موبایل به نام مدیر عامل

5- ادرس کد پستی و تلفن ثابت
6- ایمیل

7- ادرس یک فروشگاه کالا و خدمات در وب سایت ( وب سایت اینترنتی)

8- مجوز مربوط به کسب و کار

 

مدارک مورد نیاز حقیقی:

1- شناسنامه متقاضی

2- کارت ملی متقاضی

3- ادرس تلفن ثابت کد پستی

4- ادرس یک فروشگاه کالا و خدمات در وب سایت ( وب سایت)

5- ایمیل

6- مجوز مربوط به کسب و کار

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.