وبلاگ

مدارک و شرایط لازم برای اینماد

برای اخذ ای نماد باید ابتدا دسته بندی حقیقی و حقوقی را جدا کرد که در پائین توضیحات در این خصوص ارائه میگردد:   مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:1- روزنامه رسمی شرکت 2- اساسنامه شرکت 3- اطلاعات هویتی ...